Prezentace přednášejících ke stažení


V sekci Pro média jsou k dispozici prezentace přednášejících na TECHNOLOGICKÉM FÓRU 2017. Najdete zde přednášku Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Českého statistického úřadu o vývoji stavebnictví a bytové výstavby, Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí, náměstka ministra životního prostředí, Vladislava Smrže,Jaroslava Klusáka, energetického manažera MÚ Litoměřice, Petra Serafínaředitele Odboru stavebnictví a stavebních hmot z MPO, JiříhoTobolíka, produktového specialisty Desigo ze společnosti Siemens, Jakuba Srněnského, právníka odboru výstavby ÚMČ Praha 2, Michaely Tomáškové, výkonné ředitelky společnosti Central Group a Josefa Žáka, vedoucího oddělení VDC ze společnosti Skanska.Závěrečná zpráva TECHNOLOGICKÉHO FÓRA