Technologické fórum na FOR ARCH 2018 bude řešit dopady Revoluce 4.0


Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH zahájí 18. září 2018 odborná konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie. Úvodní debata, které se zúčastní odborníci i čeští politici, se bude zabývat otázkou stavu podmínek pro investiční výstavbu, ale i konfrontovat Programové prohlášení vlády. Součástí konference budou i odborné bloky přednášek zahrnujících zásadní témata oboru stavebnictví.

Kam pokročila činnost vlády, která vytvořila dokument Průmysl 4.0 a vytyčila základní směry, kudy se ubírat? Jak 4.0 změní český trh a jak reálný je nárůst produktivity výroby o třetinu? I na tyto otázky dá FOR ARCH ve dnech 18.-22. září 2018 odpověď. „Éra digitální průmyslové revoluce se blíží a téma udržení a posílení konkurenceschopnosti naší země je stále aktuálnější. Otázka podmínek pro investiční výstavbu je pro oblast stavebnictví klíčová. Budeme se snažit v rámci veletrhu FOR ARCH a odborné konference zodpovědět všechny související otázky, představit trendy a vize, které s tímto blížícím se třeskem souvisejí,“ informuje ředitel veletrhu FOR ARCH Matěj Chvojka.

 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie bude rozdělena do tří bloků. Prvním bodem programu bude panelová diskuze odborníků i politiků, která nastolí otázku: Zlepšují se podmínky pro investiční výstavbu? Debaty se zúčastní například ekonom Petr zahradník, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a další.

Druhá část konference bude sestavena z odborných přednášek zahrnujících témata Stavebnictví 4.0, kterou povede Jan Fibiger, a Digitalizace odvětví pod vedením Petra Matyáše. V závěrečné části konference se budou přítomní odborníci zabývat otázkou technologií pro stavebnictví. Přednášející Roman Blažíček (Lasselsberger) nastíní dění v sekcích nových technologií, automatizace a robotizace.Závěrečná zpráva TECHNOLOGICKÉHO FÓRA