Desigo CC jako platforma pro řízení moderních energeticky efektivních budov, Jiří Tobolík (Siemens)


Budovy se velmi výrazně podílejí na celkové světové spotřebě energií a stále více tak nabývá na důležitosti jejich energetická účinnost a udržitelnost. Lidé navíc tráví v budovách naprostou většinu jejich života, a proto je velmi důležité vytvářet v budovách komfortní prostředí, ve kterém se lidé cítí příjemně a které působí pozitivně na jejich zdravotní stav, efektivitu a kreativitu.

Obrovskou výzvou je tak dosáhnutí požadovaného komfortu při maximálně efektivním provozu celé budovy. Pro dosažení tohoto stavu je nutné budovu efektivně řídit a Desigo CC je řešení, které tyto požadavky splňuje.Závěrečná zpráva TECHNOLOGICKÉHO FÓRA