Ministryně Karla Šlechtová zve na Technologické fórum


"Veletrh For Arch 2017 se nezadržitelně blíží a takováto odborná diskuze z oblasti stavebnictví představuje výjimečnou komunikační platformu pro celou řadu účastníků. Stavebnictví je spjato s agendou Ministerstva pro místní rozvoj a má účast na tomto fóru tedy není náhodná. Jsem ráda, že zde mohu prezentovat přínosy již Parlamentem ČR schválené novely stavebního zákona, na níž jsme spolu s týmem odborníků pracovali téměř tři roky, a která přinese změny k lepšímu pro větší i drobné stavebníky. Technologické fórum je novinkou a pevně doufám, že se stane velkou inspirací pro nás všechny", zve k účasti Karla Šlechtová.

 

 Na TECHNOLOGICKÉM FÓRU 2017 představí veletrh FOR ARCH chytrá města budoucnosti


TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 proběhne v rámci druhého dne veletrhu ve středu 20. září v Kongresovém sále areálu PVA EXPO PRAHA. Je koncipováno jako jednodenní diskusní setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy a akademické obce. K jeho hlavním cílovým skupinám se řadí například orgány územního plánování, investiční odbory, stavební úřady, městští inženýři, projektanti a architekti a realizační firmy, kterým umožní načerpat odborné a praktické informace o nejnovějších technologiích a o aktuálních trendech ve stavebnictví.

 

První dvouhodinový blok programu je věnován dopadům novely stavebního zákona. Bude se snažit zodpovědět otázky, jak novela ovlivní současné postupy státní správy, projektantů a stavebních úřadů, jaký bude její přínos pro stavební firmy a zda přinese slibované zrychlení a zjednodušení schvalovacích procesů. Zabývat se bude také dopady zákona na bytovou výstavbu realizovanou developery.

 

Ve druhém bloku budou prezentovány nové technologie pro chytré budovy a města. Budou zmíněny aktuální technologie pro správu budov, a to hlavně v souvislosti s BIM (informačním modelem budovy), který bude představen jako jeden z nástrojů pro provoz budov. Nebudou samozřejmě chybět ani praktické příklady chytrých měst. Tematický blok bude zakončen detailním rozborem možností dotačních titulů využitelných pro chytrá města. Jedním z vystavovatelů FOR ARCH, a zároveň partnerem Technologického fóra, bude firma Siemens. Čeká nás tedy prezentace nejnovější technologie z oblasti chytrých budov a měst od špičkového výrobce v tomto segmentu. Více informací najdete na http://forarch-forum.cz.

 

Letošní veletrh již nebude rozdělen do několika souběžných veletrhů, ale novinkou naopak bude jeho spojení do jednoho celku pod značku FOR ARCH. Budete se tam například moci přesvědčit, že ČEZ vstoupil se svými zákazníky do 21. století. Důkazem jsou inovativní produkty a služby, které ohleduplněji využívají energie, zvyšují komfort zákazníků a šetří jejich výdaje. Příkladem je chytrý termostat tado°, který je schopen naučit se zvyky celé rodiny, nebo dodávka fotovoltaické elektrárny na klíč, včetně výhodného financování. Zároveň se již nyní mohou návštěvníci těšit na zbrusu nový obor veletrhu, který bude zaměřen na aktuální trendy a technologie v oblasti zabezpečovací techniky, systémů ochrany budov, bezpečnostních služeb a kybernetické ochrany.Ke stažení
Program


08.30 - 09.15 | registrace účastníků

09.15 - 09.35 | ÚVOD - aktuální vývoj stavebnictví v r. 2017

09.35 - 11.15 | BLOK I - dopad novely stavebního zákona

11.15 - 11.45 | coffee break

11.45 - 13.30 | BLOK II - jak se zapojit do trendu chytrých měst

13.30 - 15.00 | networkingový oběd

 

TEMATICKÉ BLOKY

          ÚVOD - aktuální vývoj stavebnictví v roce 2017

 • index stavební produkce, stavební zakázky a povolení, bytová výstavba

  Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, Český statistický úřad

 

 • aktuální vývoj stavebnictví v kontextu makroekonomiky

Jiří Polanský, ekonomické analýzy, Česká spořitelna 

 

BLOK I - dopady novely stavebního zákona

 • co novela přinese stavebníkům a investorům, jak novela ovlivní činnost státní správy

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,  

Marcela Pavlová, pověřená náměstkyně ministryně

 • přinese novela slibované zjednodušení a zrychlení schvalovacích procesů? jakým tlakům budou čelit stavební úřady?

Jakub Srněnský, právník odboru výstavby ÚMČ Praha 2

 • jak novela ovlivní práci projektantů

Pavel Křeček, předseda ČKAIT

 • přínos novely pro stavební dodavatelské firmy

Václav Matyáš, prezident SPS v ČR

 • dopad novely zákona na developersky realizovanou bytovou výstavbu

Miloslav Mašek, generální ředitel SPS v ČR

Michaela Tomášková, výkonná ředitelka, Central Group

 • závěrečná diskuze

 

        Diskuze se dále zúčastní:

        Tomáš Sklenář, spoluautor novely Stavebního zákona a poradce ministryně

        K. Šlechtové

        Hana Landová, předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje, HK ČR

        Dan Jiránek, zástupce výkonného ředitele, SMO ČR

 

         BLOK II - nové technologie pro chytré budovy

 • výhled a možnosti dotačních titulů využitelných pro chytrá města

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí 

 • nové technologie pro chytré budovy v praxi

        Jaroslav Klusák, ekonomický manažer, MÚ Litoměřice,

 • obecný úvod do problematiky BIM, vliv BIM na právní předpisy / příprava státní správy na dané změny / zavedení BIM do roku 2022

Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu

 • nové technologie z pohledu udržitelnosti budov - BIM jako jeden z nástrojů pro provoz budov

zástupce Siemens - divize Building Technologies

 • Digitalizace a BIM – zkušenosti z výstavbových projektů

Josef Žák, vedoucí oddělení VDC, Skanska 

 • case studies

vybraní vystavovatelé FOR ARCHu

 

        Diskuze se dále zúčastní:

        Petr Serafin, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO

        Petr Matyáš, partner, di5 architekti inženýři

        Jan Fibiger, předseda správní rady, Nadace ABF

        Petr Vaněk, předseda rady sdružení, BIM CZ