Program


08.30 - 09.30 | registrace účastníků

09.30 - 11.15 | BLOK I - dopad novely stavebního zákona

11.15 - 11.45 | coffee break

11.45 - 13.30 | BLOK II - jak se zapojit do trendu chytrých měst

13.30 - 15.00 | networkingový oběd

 

TEMATICKÉ BLOKY

          BLOK I - dopady novely stavebního zákona

 • co novela přinese stavebníkům a investorům, jak novela ovlivní činnost státní správy

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,  

Marcela Pavlová, pověřená náměstkyně ministryně

 • index stavební produkce, stavební zakázky a povolení, bytová výstavba

  Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, Český statistický úřad

 • aktuální vývoj stavebnictví v kontextu makroekonomiky

Jakub Srněnský, právník odboru výstavby ÚMČ Praha 2

 • jak novela ovlivní práci projektantů

Pavel Křeček, předseda ČKAIT

 • přínos novely pro stavební dodavatelské firmy

Václav Matyáš, prezident SPS v ČR

 • dopad novely zákona na developersky realizovanou bytovou výstavbu

Michaela Tomášková, výkonná ředitelka, Central Group

 • závěrečná diskuze

 

        Diskuze se dále zúčastní:

        

Miloslav Mašek, generální ředitel SPS v ČR

        Tomáš Sklenář, spoluautor novely Stavebního zákona a poradce ministryně
        K. Šlechtové

        Hana Landová, předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje, HK ČR

        Dan Jiránek, zástupce výkonného ředitele, SMO ČR

 

         BLOK II - nové technologie pro chytré budovy

 • výhled a možnosti dotačních titulů využitelných pro chytrá města

Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí 

 • nové technologie pro chytré budovy v praxi

        Jaroslav Klusák, ekonomický manažer, MÚ Litoměřice,

 • obecný úvod do problematiky BIM, vliv BIM na právní předpisy / příprava státní správy na dané změny / zavedení BIM do roku 2022

Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu

 • nové technologie z pohledu udržitelnosti budov - BIM jako jeden z nástrojů pro provoz budov

Jiří Tobolík, produktový specialista Desigo, Siemens, s.r.o.

 • Digitalizace a BIM – zkušenosti z výstavbových projektů

Josef Žák, vedoucí oddělení VDC, Skanska 

 

        Diskuze se dále zúčastní:

        Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO

        Petr Matyáš, partner, di5 architekti inženýři

        Jan Fibiger, předseda správní rady, Nadace ABF

        Petr Vaněk, předseda rady sdružení, BIM CZ