Technologické fórum na FOR ARCH 2018 bude řešit dopady Revoluce 4.0


Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH zahájí 18. září 2018 odborná konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie. Úvodní debata, které se zúčastní odborníci i čeští politici, se bude zabývat otázkou stavu podmínek pro investiční výstavbu, ale i konfrontovat Programové prohlášení vlády. Součástí konference budou i odborné bloky přednášek zahrnujících zásadní témata oboru stavebnictví.

Kam pokročila činnost vlády, která vytvořila dokument Průmysl 4.0 a vytyčila základní směry, kudy se ubírat? Jak 4.0 změní český trh a jak reálný je nárůst produktivity výroby o třetinu? I na tyto otázky dá FOR ARCH ve dnech 18.-22. září 2018 odpověď. „Éra digitální průmyslové revoluce se blíží a téma udržení a posílení konkurenceschopnosti naší země je stále aktuálnější. Otázka podmínek pro investiční výstavbu je pro oblast stavebnictví klíčová. Budeme se snažit v rámci veletrhu FOR ARCH a odborné konference zodpovědět všechny související otázky, představit trendy a vize, které s tímto blížícím se třeskem souvisejí,“ informuje ředitel veletrhu FOR ARCH Matěj Chvojka.

 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie bude rozdělena do tří bloků. Prvním bodem programu bude panelová diskuze odborníků i politiků, která nastolí otázku: Zlepšují se podmínky pro investiční výstavbu? Debaty se zúčastní například ekonom Petr zahradník, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a další.

Druhá část konference bude sestavena z odborných přednášek zahrnujících témata Stavebnictví 4.0, kterou povede Jan Fibiger, a Digitalizace odvětví pod vedením Petra Matyáše. V závěrečné části konference se budou přítomní odborníci zabývat otázkou technologií pro stavebnictví. Přednášející Roman Blažíček (Lasselsberger) nastíní dění v sekcích nových technologií, automatizace a robotizace.Registrace budou spuštěny od 11. 6. 2018
Kongres Technologické fórum 2017


PROGRAM


08.30 - 09.30 | registrace účastníků

09.30 - 11.15 | BLOK I - dopad novely stavebního zákona

11.15 - 11.45 | coffee break

11.45 - 13.30 | BLOK II - jak se zapojit do trendu chytrých měst

13.30 - 15.00 | networkingový oběd

 

TEMATICKÉ BLOKY

BLOK I - dopady novely stavebního zákona

Zjednoduší novela agendu a zkrátí dobu přípravy stavby? Jakým tlakům budou čelit stavební úřady? Dopad novely zákona na developersky realizovanou bytovou výstavbu.

 

Panelisté:

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj - úvod do problematiky 

Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně - přinese novela slibované zjednodušení a zrychlení schvalovacích procesů?

Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, Český statistický úřad - index stavební produkce, stavební zakázky a povolení, bytová výstavba

Jakub Srněnský, právník odboru výstavby ÚMČ Praha 2 - jakým tlakům budou čelit stavební úřady?

Pavel Křeček, předseda ČKAIT - jak novela ovlivní práci projektantů

Václav Matyáš, prezident SPS v ČR - přínos novely pro stavební dodavatelské firmy

Michaela Tomášková, výkonná ředitelka, Central Group - dopad novely zákona na developersky realizovanou bytovou výstavbu


Závěrečné diskuze se dále zúčastnili:

Miloslav Mašek, generální ředitel SPS v ČR
Tomáš Sklenář, spoluautor novely Stavebního zákona a poradce ministryně Karly Šlechtové
Hana Landová, předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje, HK ČR
Dan Jiránek, zástupce výkonného ředitele, SMO ČR

 

BLOK II - jak se zapojit do trendu chytrých měst

Výhled a možnosti dotačních titulů využitelných pro chytrá města a obce. Využívání metody BIM jako nového koncepčního nástroje
s využitím digitalizace ve stavebnictví. Stav příprav státní správy na dané změny.

 

Panelisté:

Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí - dotační tituly využitelné pro chytrá města

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí - dotační tituly i pro chytré obce

Jaroslav Klusák, energetický manažer, MÚ Litoměřice - nové technologie pro chytré budovy v praxi

Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO - využívání metody BIM jako nového koncepčního nástroje s využitím digitalizace ve stavebnictví, příprava státní správy na dané změny

Jiří Tobolík, produktový specialista Desigo, Siemens, s.r.o. - Digitalizace a BIM: zkušenosti z výstavbových projektů

Josef Žák, vedoucí oddělení VDC, Skanska - BIM u developerských projektů a stavbách dopravní infrastruktur

 

Závěrečné diskuze se dále zúčastnili:

Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO
Petr Matyáš, partner, di5 architekti inženýři
Jan Fibiger, předseda správní rady, Nadace ABF
Petr Vaněk, předseda rady sdružení, BIM CZ

 

 

 

HLAVNÍ PARTNER


Ministerstvo průmyslu a obchodu

ODBORNÍ PARTNEŘI


 

    Ministerstvo pro místní rozvoj     Svaz měst a obcí ČR     Český statistický úřad     

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ          Státní fond životního prostředí      Hospodářská komora České republiky

TZB Info

 

ODBORNÁ GARANCE


    


 ORGANIZÁTOR


ABF     

PVA

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TECHNOLOGICKÉHO FÓRA 2017


 Témata pro Technologické fórum na FOR ARCH krystalizují během celého roku
PF 2018


 TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie zahájí FOR ARCH 2018


TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice a technologie slavnostně zahájí 18. září 2018 již 29. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.  

Diskutovat se budou aktuální legislativní, investiční a technická témata. Na otázky návštěvníků budou odpovídat zástupci příslušných ministerstev i specialisté z oboru. Druhý ročník největší odborné konference svého druhu budou mít opět možnost navštívit zástupci oboru stavebnictví, státní správy a samosprávy, projektanti, architekti a investoři. Právě na investiční část se další ročník zaměří a za podpory odborných partnerů vytvoří ideální prostor pro setkání investorů a realizačních firem.

 

TECHNOLOCICKÉ FORUM v roce 2017 oficiálně zahájila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová spolu s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Jiřím Kolibou. Panelovou diskusi si nenechalo ujít na dvě stě posluchačů. Více informací o minulém ročníku najdete v závěrečné zprávě na webových stránkách FÓRA zde.TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie


Moderuje: Daniela Písařovicová, ČT

 

Místo a čas konání: PVA EXPO PRAHA, Kongresový sál, 18. 9. 2018

 

08.30 - 09.30       registrace účastníků

          

09.30 - 10.00    ÚVOD

 • Slavnostní zahájení veletrhu FOR ARCH
 • Úvodní přednášky
  • Český statistický úřad
  • Makroekonomická analýza
  • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

 

10.00 - 11.30    BLOK I: Panelová diskuze

      Téma: Zlepšují se podmínky pro investiční výstavbu?

                            Konfrontace s Programovým prohlášením vlády.

                            Do panelu zveme:

 • předseda vlády
 • ministryně průmyslu a obchodu
 • ministryně pro místní rozvoj 
 • ministr dopravy
 • generální ředitel ŘSD
 • makroekonom 
 • prezident Svazu podnikaletů ve stavebnictví v ČR 

 

11.30 - 12.00       COFFEE BREAK

 

12.00 - 13.00       BLOK II

                              Blok odborných přednášek na téma:

 • Stavebnictví 4.0 
 • Digitalizace odvětví 

 

13.00 - 14.00       BLOK III

                             Blok technologií pro stavebnictví:

                   Nové technologie, automatizace, robotizace 

 • Siemens
 • RAKO Lasselsberger

 

14.00                   ZAKONČENÍ KONFERENCE

 

14.00 - 15.00       OBĚD

 

Podrobnější program připravujeme.

 Závěrečná zpráva - TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017
Závěrečná zpráva TECHNOLOGICKÉHO FÓRA
Prezentace přednášejících ke stažení
V rámci veletrhu FOR ARCH se uskutečnil první ročník TECHNOLOGICKÉHO FÓRA


Na 200 účastníků přijalo pozvání na premiéru jedinečného setkání odborníků stavebního trhu -  TECHNOLOGICKÉHO FÓRA, které bylo součástí veletrhu FOR ARCH. Diskutovali na něm investoři, developeři, projektanti, představitelé státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů. Letos se panelisté vyjadřovali k dopadům novely stavebního zákona a novým technologiím pro chytré budovy. Letošní ročník TECHNOLOGICKÉHO FÓRA 2017 zahájila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba. Dalšími účastníky byli náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, dále pak ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a další. 

Odbornými partnery tohoto dlouhodobého projektu jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz měst a obcí ČR a Hospodářská komora ČR, Český statistický úřad a odborný portál TZB-info.TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu


V pořadí osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH nabídne ve svém programu mezi velkými novinkami také jednodenní diskusní setkání TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017, které si klade za cíl vytvořit platformu pro dialog mezi státní správou a samosprávou na straně jedné a vystavovateli na veletrhu FOR ARCH a odbornou veřejností na straně druhé. Svým působením chce také podpořit vzdělávání a představit související legislativu k aktuálním tématům. Všem zúčastněným umožní načerpat odborné a praktické informace o aktuálních trendech ve stavebnictví týkající se nejnovějších technologií a produktů nabízených na českém i světovém trhu.

 

Odbornými partnery tohoto dlouhodobého projektu jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz měst a obcí ČR a Hospodářská komora ČR, Český statistický úřad úřad a odborný portál TZB-info.

 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 se uskuteční v druhý den konání veletrhu FOR ARCH, ve středu 20. září, v Kongresovém sále areálu PVA EXPO PRAHA. Úvodní sekce stručně nastíní aktuální vývoj ve stavebnictví s přihlédnutím k indexu stavební produkce, počtu stavebních zakázek a stavebních povolení, stavu bytové výstavby a makroekonomickému kontextu. Na toto téma pak naváže diskusní blok zaměřený na dopady novely stavebního zákona, který se bude snažit odpovědět na dotazy, jak daná novela ovlivní současné postupy státní správy, projektantů a stavebních úřadů, jaký bude její přínos pro dodavatelské stavební firmy, jakým tlakům budou čelit stavební úřady a zda tato novela přinese slibované zrychlení a zjednodušení schvalovacích procesů. "Jsem ráda, že mohu prezentovat přínosy naší novely stavebního zákona, na níž jsme spolu s týmem odborníků pracovali téměř tři roky a která přinese změny k lepšímu větším i drobným stavebníkům. Zásadním přínosem této akce bude fakt, že jsou k jednomu stolu přizváni zástupci investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a v neposlední řadě i samotní vystavovatelé", upřesňuje Karla Šlechtová, panelistka prvního bloku Technologického fóra 2017.

 

Druhý diskusní blok Technologického fóra 2017 prezentuje nové technologie pro chytré budovy a možnosti, jak se do trendu chytrých měst zapojit. V jeho rámci budou probírány aktuální technologie pro správu budov, problematika digitalizace pro stavební praxi, její vazba na stavebnictví 4.0, nebudou chybět ani praktické příklady chytrých měst. Možnosti dotačních titulů využitelných pro chytrá města detailně rozebere ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. "Smart Cities jsou projektem pro naši budoucnost, ale ne dalekou. Ministerstvo životního prostředí podporuje zvyšování odolnosti měst vůči negativním dopadům změny klimatu, a to zejména energetickými úsporami, čistou mobilitou, využíváním dešťové a odpadní vody, zelení ve městech a obecně všemi inovativními projekty," říká k tématu veletrhu ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Problematiku informačního modelu budovy (BIM), jeho vlivu na právní předpisy a přípravy státní správy na dané změny pak ve svém příspěvku osvětlí náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba. „Moderní technologie zasahují do našeho soukromí a stále více do celé společnosti. Chytré město je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, jenž se opírá o využití moderních technologií ke zlepšení kvality života a zefektivnění veřejné správy. BIM patří mezi nástroje významně podporující rozvoj těchto aktivit. Každá stavba je součástí nějakého většího celku s návazností na své okolí. Použití BIM v takovémto případě zlepší koordinaci a informovanost o těchto vazbách – při návrhu, provedení stavby a sledování jejího "chování" při užívání a dalších souvisejících aktivitách,“ představuje v souvislostech informační model budov ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

 

Další velkou novinkou letošního ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH je sjednocení všech dosavadních souběžných veletrhů – pod hlavičkou FOR ARCH se tak staly součástí jednoho celku. Návštěvníci se na veletrhu FOR ARCH dále budou moci přesvědčit, že ČEZ vstoupil se svými zákazníky do 21. století. Důkazem jsou inovativní produkty a služby, které ohleduplněji využívají energie, zvyšují komfort zákazníků a šetří jejich výdaje. Příkladem je chytrý termostat tado° učící se zvyky celé rodiny, nebo dodávka fotovoltaické elektrárny na klíč, včetně výhodného financování. Zároveň se již nyní mohou návštěvníci těšit na zbrusu nový obor veletrhu zaměřený na aktuální trendy a technologie v oblasti zabezpečovací techniky, systémů ochrany budov, bezpečnostních služeb a kybernetické ochrany.

 

On-line registrace a více informací na www.forarch-forum.czMinistryně Karla Šlechtová zve na Technologické fórum


"Veletrh For Arch 2017 se nezadržitelně blíží a takováto odborná diskuze z oblasti stavebnictví představuje výjimečnou komunikační platformu pro celou řadu účastníků. Stavebnictví je spjato s agendou Ministerstva pro místní rozvoj a má účast na tomto fóru tedy není náhodná. Jsem ráda, že zde mohu prezentovat přínosy již Parlamentem ČR schválené novely stavebního zákona, na níž jsme spolu s týmem odborníků pracovali téměř tři roky, a která přinese změny k lepšímu pro větší i drobné stavebníky. Technologické fórum je novinkou a pevně doufám, že se stane velkou inspirací pro nás všechny", zve k účasti Karla Šlechtová.

 

 Na TECHNOLOGICKÉM FÓRU 2017 představí veletrh FOR ARCH chytrá města budoucnosti


TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 proběhne v rámci druhého dne veletrhu ve středu 20. září v Kongresovém sále areálu PVA EXPO PRAHA. Je koncipováno jako jednodenní diskusní setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy a akademické obce. K jeho hlavním cílovým skupinám se řadí například orgány územního plánování, investiční odbory, stavební úřady, městští inženýři, projektanti a architekti a realizační firmy, kterým umožní načerpat odborné a praktické informace o nejnovějších technologiích a o aktuálních trendech ve stavebnictví.

 

První dvouhodinový blok programu je věnován dopadům novely stavebního zákona. Bude se snažit zodpovědět otázky, jak novela ovlivní současné postupy státní správy, projektantů a stavebních úřadů, jaký bude její přínos pro stavební firmy a zda přinese slibované zrychlení a zjednodušení schvalovacích procesů. Zabývat se bude také dopady zákona na bytovou výstavbu realizovanou developery.

 

Ve druhém bloku budou prezentovány nové technologie pro chytré budovy a města. Budou zmíněny aktuální technologie pro správu budov, a to hlavně v souvislosti s BIM (informačním modelem budovy), který bude představen jako jeden z nástrojů pro provoz budov. Nebudou samozřejmě chybět ani praktické příklady chytrých měst. Tematický blok bude zakončen detailním rozborem možností dotačních titulů využitelných pro chytrá města. Jedním z vystavovatelů FOR ARCH, a zároveň partnerem Technologického fóra, bude firma Siemens. Čeká nás tedy prezentace nejnovější technologie z oblasti chytrých budov a měst od špičkového výrobce v tomto segmentu. Více informací najdete na http://forarch-forum.cz.

 

Letošní veletrh již nebude rozdělen do několika souběžných veletrhů, ale novinkou naopak bude jeho spojení do jednoho celku pod značku FOR ARCH. Budete se tam například moci přesvědčit, že ČEZ vstoupil se svými zákazníky do 21. století. Důkazem jsou inovativní produkty a služby, které ohleduplněji využívají energie, zvyšují komfort zákazníků a šetří jejich výdaje. Příkladem je chytrý termostat tado°, který je schopen naučit se zvyky celé rodiny, nebo dodávka fotovoltaické elektrárny na klíč, včetně výhodného financování. Zároveň se již nyní mohou návštěvníci těšit na zbrusu nový obor veletrhu, který bude zaměřen na aktuální trendy a technologie v oblasti zabezpečovací techniky, systémů ochrany budov, bezpečnostních služeb a kybernetické ochrany.Ke stažení - TECHNOLOGICKÉ FÓRUM pro média


Tiskové zprávy ke stažení

2018

Témata pro TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2018 na FOR ARCH krystalizují během celého roku

 

2017

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu

 

Na TECHNOLOGICKÉM FÓRU 2017 představí veletrh FOR ARCH chytrá města budoucnosti

 

Závěrečná zpráva - TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017

 

Logo

2018

 

 

2017

 

Prezentace přednášejících ke stažení z roku 2017

 

Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Českého statistického úřadu o vývoji stavebnictví a bytové výstavby

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí

Vladislav Smržnáměstek ministra životního prostředí

Jaroslav Klusákenergetický manažer MÚ Litoměřice

Petr Serafínředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot z MPO

Jiří Tobolíkproduktový specialista Desigo ze společnosti Siemens

Jakub Srněns, právník odboru výstavby ÚMČ Praha 2

Michaela Tomášková, výkonná ředitelka společnosti Central Group

Josef Žák, vedoucí oddělení VDC ze společnosti Skanska

 
Závěrečná zpráva TECHNOLOGICKÉHO FÓRA