TECHNOLOGICKÉ FÓRUM konfrontovalo Programové prohlášení vlády pro stavebnictví


Odborný kongres TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie zahájil mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. S odborníky oboru stavebnictví se v PVA EXPO PRAHA setkali klíčoví členové vlády i zástupci významných institucí, nechyběly ani odborné přednášky zabývající se Stavebnictvím 4.0 a digitalizací odvětví. Co zaznělo na TECHNOLOGICKÉM FÓRU 2018?

 

Jak v úvodu konference zmínil předseda představenstva pořadatele konference, společnosti ABF, Pavel Sehnal, oblast stavebnictví se potýká s disbalancí trhu. Zatímco v současnosti stavebnictví řeší nedostatek lidí, v předchozích letech bojoval obor se stagnací výstavby. Jeho slova potvrdil při slavnostním zahájení konference také ministr životního prostředí Richard Brabec, který nastínil, že v současné době nemá kdo stavět.

 

V úvodním bloku přednášek představila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Petra Cuřínová z ČSÚ vývoj českého stavebnictví, který byl nastartován v minulém roce. „Tahounem i nadále zůstává pozemní stavitelství, ale výstavba inženýrských staveb již nezaostává. Inženýrské stavitelství se pomalu vzpamatovává z propadu, který následoval po roce 2015, kdy rozmachu pomohly zejména veřejné zakázky a dočerpávání EU fondů,“ říká Petra Cuřínová. Jak uvedla, v období prvního pololetí roku 2018 byl celkově zaznamenán nárůst 9,9 %. Přitom pozemní stavitelství si vede v meziročním srovnání lépe o 10,7 %, zatímco inženýrské o 7,3 %.

 

Celou tiskovou zprávu naleznete zde