TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace_stavební právo


Moderuje: Michala Hergetová

Místo a čas: PVA EXPO PRAHA, Kongresový sál, 17. 9. 2019

HARMONOGRAM / PROGRAM:

08.30 - 09.30 | registrace účastníků

09.30 - 09.50 | slavnostní zahájení veletrhu 

09.50 - 10.10 | aktuální vývoj ve stavebnictví

 •  Petra Cuřínová, Český statistický úřad
 •  Jiří Nouza, prezident SPS v ČR

10.10 - 11.30 | diskuzní panel na 2 témata:

                              A/ rekodifikace stavebního práva

                              B/ digitalizace stavebnictví

Panelisté:

do diskuze se dále zapojí:

 • Pavel Křeček, předseda ČKAIT
 • Jan Kasl, předseda ČKA
 • František Korbel, HAVEL & PARTNERS s.r.o.
 • Tomáš Prokeš, zástupce ředitele odboru Koncepce BIM, Agentura ČAS

11.30 - 12.00 | coffee break 

12.00 - 13.30 | blok prezentací: Digitalizace stavebnictví – vize a současnost

 • Vendulka Zmeškalová, vrchní ministerský rada, MMR – Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování
 • Leoš Svoboda, czBIM, z.s. – Digitální technická mapa pro podporu digitalizace stavebnictví a veřejné správy
 • Petr Matyáš, czBIM, z.s. – Digitalizace stavebního povolení a jeho možnosti, životní cyklus dat
 • Michal Postránecký, Co-Founder of Synopcity.com – Digitalizace a plánování města
 • Jaroslav Synek, Metrostav, FSv ČVUT v Praze – Digitální model stavby pro přípravu, realizaci a provoz
 • Martin Hrdlička, APG – Garantovaná data – základ digitalizace
 • Václav Švub, ABB – Technologické trendy a inteligentní budovy zítřka již dnes

13.30 - 13.35 | závěr, pozvánka na oběd 

13.35 - 15.00 | networkingový oběd     

 

Změna programu vyhrazena.