Kongres Technologické fórum 2017


PROGRAM


08.30 - 09.30 | registrace účastníků

09.30 - 11.15 | BLOK I - dopad novely stavebního zákona

11.15 - 11.45 | coffee break

11.45 - 13.30 | BLOK II - jak se zapojit do trendu chytrých měst

13.30 - 15.00 | networkingový oběd

 

TEMATICKÉ BLOKY

BLOK I - dopady novely stavebního zákona

Zjednoduší novela agendu a zkrátí dobu přípravy stavby? Jakým tlakům budou čelit stavební úřady? Dopad novely zákona na developersky realizovanou bytovou výstavbu.

 

Panelisté:

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj - úvod do problematiky 

Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně - přinese novela slibované zjednodušení a zrychlení schvalovacích procesů?

Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, Český statistický úřad - index stavební produkce, stavební zakázky a povolení, bytová výstavba

Jakub Srněnský, právník odboru výstavby ÚMČ Praha 2 - jakým tlakům budou čelit stavební úřady?

Pavel Křeček, předseda ČKAIT - jak novela ovlivní práci projektantů

Václav Matyáš, prezident SPS v ČR - přínos novely pro stavební dodavatelské firmy

Michaela Tomášková, výkonná ředitelka, Central Group - dopad novely zákona na developersky realizovanou bytovou výstavbu


Závěrečné diskuze se dále zúčastnili:

Miloslav Mašek, generální ředitel SPS v ČR
Tomáš Sklenář, spoluautor novely Stavebního zákona a poradce ministryně Karly Šlechtové
Hana Landová, předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje, HK ČR
Dan Jiránek, zástupce výkonného ředitele, SMO ČR

 

BLOK II - jak se zapojit do trendu chytrých měst

Výhled a možnosti dotačních titulů využitelných pro chytrá města a obce. Využívání metody BIM jako nového koncepčního nástroje
s využitím digitalizace ve stavebnictví. Stav příprav státní správy na dané změny.

 

Panelisté:

Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí - dotační tituly využitelné pro chytrá města

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí - dotační tituly i pro chytré obce

Jaroslav Klusák, energetický manažer, MÚ Litoměřice - nové technologie pro chytré budovy v praxi

Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO - využívání metody BIM jako nového koncepčního nástroje s využitím digitalizace ve stavebnictví, příprava státní správy na dané změny

Jiří Tobolík, produktový specialista Desigo, Siemens, s.r.o. - Digitalizace a BIM: zkušenosti z výstavbových projektů

Josef Žák, vedoucí oddělení VDC, Skanska - BIM u developerských projektů a stavbách dopravní infrastruktur

 

Závěrečné diskuze se dále zúčastnili:

Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO
Petr Matyáš, partner, di5 architekti inženýři
Jan Fibiger, předseda správní rady, Nadace ABF
Petr Vaněk, předseda rady sdružení, BIM CZ

 

 

 

HLAVNÍ PARTNER 2017


Ministerstvo průmyslu a obchodu

ODBORNÍ PARTNEŘI 2017


 

         Svaz měst a obcí ČR          

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ                Hospodářská komora České republiky

TZB Info

 

ODBORNÁ GARANCE 2017


    


 ORGANIZÁTOR 2017


ABF     

PVA

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TECHNOLOGICKÉHO FÓRA 2017