Technologické fórum


Charakteristika 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2020.

V roce 2021 TECHNOLOGICKÉ FÓRUM slavnostně zahájí 32. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Jednodenní neformální setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů se uskuteční 21. září 2021.

 

TEMATICKÉ BLOKY:

 • Stavební právo, novela stavebního zákona
 • Inteligentní a moderní města 

Uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace měst a obcí s využitím moderních technologií.

 

CÍLE

 • společně s odbornými partnery prohlubovat spolupráci v rámci akce, která má ambice stát se významným podzimním svátkem českého stavebnictví neodmyslitelně spjatým se stavebním veletrhem FOR ARCH,
 • budovat platformu pro dialog vedený mezi státní správou a samosprávou na straně jedné a vystavovateli veletrhu FOR ARCH a odborné veřejnosti na straně druhé,
 • podpořit vzdělávání, představit související legislativu k aktuálním tématům.

 

HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

 • státní správa
 • samospráva (investiční odbory, stavební úřady, orgány územního plánování)
 • vystavovatelé veletrhu FOR ARCH
 • městští inženýři, projektanti
 • městští architekti
 • realizační firmy, developeři

 

TERMÍN / MÍSTO

21. 9. 2021 / Kongresový sál, PVA EXPO PRAHA

 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2019 je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2019 je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání ČKA. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.