For Arch Forum
 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2018.

V roce 2018 TECHNOLOGICKÉ FÓRUM slavnostně zahájí 29. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Jednodenní neformální setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů se uskuteční 18. září 2018.

 

CÍLE

  • ve spolupráci s odbornými partnery položit základ akce, která se stane významným podzimním svátkem českého stavebnictví neodmyslitelně spjatým se stavebním veletrhem FOR ARCH
  • vybudovat platformu pro dialog vedený mezi státní správou a samosprávou na straně jedné a vystavovateli veletrhu FOR ARCH a odborné veřejnosti na straně druhé
  • podpořit vzdělávání, představit související legislativu k aktuálním tématům

 

HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

  • státní správa
  • samospráva (investiční odbory, stavební úřady, orgány územního plánování)
  • vystavovatelé veletrhu FOR ARCH
  • městští inženýři, projektanti
  • městští architekti
  • realizační firmy, developeři

 

 

TERMÍN / MÍSTO

18. 9. 2018/ Kongresový sál, PVA EXPO PRAHA

 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2018 je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

 Závěrečná zpráva TECHNOLOGICKÉHO FÓRA