Technologické Fórum


Charakteristika 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM - novinka mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2017

Jednodenní neformální setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy,

akademické obce a vystavovatelů veletrhu FOR ARCH.

 

CÍLE

  • ve spolupráci s odbornými partnery položit základ akce, která se stane významným podzimním svátkem českého stavebnictví neodmyslitelně spjatým se stavebním veletrhem FOR ARCH
  • vybudovat platformu pro dialog vedený mezi státní správou a samosprávou na straně jedné a vystavovateli veletrhu FOR ARCH a odborné veřejnosti na straně druhé
  • podpořit vzdělávání, představit související legislativu k aktuálním tématům

 

HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

  • státní správa
  • samospráva (investiční odbory, stavební úřady, orgány územního plánování)
  • vystavovatelé veletrhu FOR ARCH
  • městští inženýři, projektanti
  • městští architekti
  • realizační firmy, developeři

 

TERMÍN / MÍSTO

20. 9. 2017/ Kongresový sál, PVA EXPO PRAHA

 

PROGRAM

08.30 - 09.15 | registrace účastníků

09.15 - 11.15 | BLOK I - dopad novely stavebního zákona

11.15 - 11.45 | coffee break

11.45 - 13.30 | BLOK II - jak se zapojit do trendu chytrých měst

13.30 - 15.00 | networkingový oběd

Bezplatné parkování je možné získat na základě on-line registrace. 

Moderuje Daniela Písařovicová

 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.