Pro média For Arch Forum


Tiskové zprávy ke stažení

 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu

Na TECHNOLOGICKÉM FÓRU 2017 představí veletrh FOR ARCH chytrá města budoucnosti

Závěrečná zpráva - TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017

 

Logo
 

 

Prezentace přednášejících ke stažení

 

Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Českého statistického úřadu o vývoji stavebnictví a bytové výstavby

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí

Vladislav Smržnáměstek ministra životního prostředí

Jaroslav Klusákenergetický manažer MÚ Litoměřice

Petr Serafínředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot z MPO

Jiří Tobolíkproduktový specialista Desigo ze společnosti Siemens

Jakub Srněns, právník odboru výstavby ÚMČ Praha 2

Michaela Tomášková, výkonná ředitelka společnosti Central Group

Josef Žák, vedoucí oddělení VDC ze společnosti Skanska

 

Závěrečná zpráva TECHNOLOGICKÉHO FÓRA